Carl Mörner Ringström: Tasteful fusion soloing



Carl Mörner Ringström in fusion shred mode

Tasteful fusion soloing