Posts

Kostas Alexakis: Silver... no diamond playing from Alex K

Kostas Alexakis: tribute to Jeff Beck... top quality.

Kostas Alexakis: Alex K is class

Kostas Alexakis: Marco Sfogli's shred this too

Kostas Alexakis: mashing the metro

Kostas Alexakis: tribute to Andy Timmons

Kostas Alexakis: shred this, when one is never enough!

Kostas Alexakis: tribute to joe satriani

Kostas Alexakis: digging those blue notes

Kostas Alexakis: shred this competition entry

Kostas Alexakis: under the light