John Scofield: Trio Katowice Poland 2010

John Scofield: Trio Katowice Poland 2010

Comments