Posts

Kostas Alexakis: Alex K - Steve Vai Style Improvisation

Kostas Alexakis: Emotional Melodic Guitar Solo By Alexk

Kostas Alexakis: Yngwie Malmsteen Style Solo Improvisation

Kostas Alexakis: 80's Hard Rock - Guitar Solo Improvisation

Kostas Alexakis: Alex K - Melodic Mixolydian Improvisation

Kostas Alexakis: Melodic Emotional Improvisation By Alex K - tasty ballad soloing

Kostas Alexakis: Alex K - Emotional Melodic Guitar Solo 2

Kostas Alexakis: Kiesel Solo Contest - Alex K #kieselsolocontest

Kostas Alexakis: Alex K - Prince Tribute

Kostas Alexakis: Alex K - JTC Jam of The Month September

Kostas Alexakis, Stel Andre: Melodic Jam 3

Kostas Alexakis: Alex K Ignition - Guitar Idol 4 Entry

Kostas Alexakis: #Bicio #DVMark Competition AlexK - classy solo alert

Rick Graham: Slick Arpeggios - Lydian Doominant - super slick hybrid picking arpeggio sequence from hell!

Kostas Alexakis: Guitar Playback and Palmer Melodic competition

Kostas Alexakis: blues jammming

Kostas Alexakis: Landau, Timmons, Becy... tone to die for!

Kostas Alexakis: kotsadoros goes a little blue

Kostas Alexakis: Alex K Guitar Idol 2010 - Dark Crystals

Kostas Alexakis: Alex K funky jam - more cool playing!