Posts

Kiko Loureiro: 5 Tips to Practice a Difficult LICK Live #4

Kiko Loureiro: Sertão - Playthrough

Kiko Loureiro: Du Monde - Playthrough

Kiko Loureiro: Running With the Bulls - Playthrough

Leticia Praxedes, Kiko Loureiro: #opensourcejam

Kiko Loureiro: Dreamlike - Playthrough

Kiko Loureiro: Vital Signs - Playthrough

Kiko Loureiro: Modes n̶o̶ ̶m̶o̶r̶e̶ ̶m̶y̶s̶t̶e̶r̶y̶ - Unlock Moods

Kiko Loureiro: shows 6 licks from his solo album "OPEN SOURCE"

Who Played on my New Album? (legendado)

Kiko Loureiro: The hardest phrase on my new single EDM

Kiko Loureiro: EDM (e-Dependent Mind)

Kiko Loureiro: Next Guest! 4 days left

Kiko Loureiro: My Guitars on the NEW ALBUM (legendado)

Kiko Loureiro: New Album?

Kiko Loureiro: "No Gravity" in its Entirety (ENGLISH)

Kiko Loureiro: Hybrid Picking Quick Lick

Kiko Loureiro: My Audition for Megadeth - Hangar 18

Kiko Loureiro, Guthrie Govan: Live Jam Session and Guitar Strap Fail

Kiko Loureiro: Remembering my Old Days