Posts

Kiko Loureiro, Plini: Out of the Void - Guitar Solos【SCREEN TAB】

Kiko Loureiro: on why he quit Megadeth permanently

Kiko Loureiro: Programa Instrumental Sesc Brasil

Kiko Loureiro, Plini: write and record a song in a day

Kiko Loureiro: Sesc Vila Mariana 2023

Kiko Loureiro: Sesc Vila Mariana 2023

Kiko Loureiro: Escaping (São Paulo - 08/12/2023)

Kiko Loureiro: Escaping (São Paulo - 08/12/2023)

Li-sa-X, Kiko Loureiro: Gray Stone Gateway NAMM 4K

Kiko Loureiro: Shares the Secret to Flawless Playing

Kiko Loureiro, Marty Friedman: Megadeth in Japan

Kiko Loureiro: Pau-De-Arara live 2010

Kiko Loureiro: Pau-De-Arara - Laney - Frankfurt Musikmesse 2010

Kiko Loureiro: Master class Luxembourg

Kiko Loureiro,Marty Friedman: MEGADETH Osaka, Japan on Feb 28, 2023

Kiko Loureiro: Vital Signs Practicing at Home

Kiko Loureiro: Megadeth Solo Breakdown- We´ll be Back

Kiko Loureiro: Meets The Captain

Kiko Loureiro: What makes a great concert? Megadeth behind the scenes

Kiko Loureiro: Rick Beato - Megadeth Guitarist Kiko Loureiro's Shredding Secrets