Kiko Loureiro, Marty Friedman: Megadeth in Japan


Megadeth in Japan feat. Marty Friedman.
Music: Imminent Threat ( album Open Source)- Kiko Loureiro

Sign up now - Kiko Loureiro Guitar Academy: https://bit.ly/klga_youtube

Subscribe to the channel: http://bit.ly/KikoLoureiroYoutube

Follow me:
★ Instagram: http://bit.ly/KikoLoureiroInstagram
www.kikoloureiro.com

Megadeth in Japan feat. Marty Friedman

Comments