Posts

Sakura Yoshida: HAGANE - Tenka Goken (Official Music Video)

Sakura Yoshida: Falcom jdkBAND / Inevitable Struggle

Tamu Murata, Sakura Yoshida: Cerberus feat. - NAKAYOSHI METAL

Tamu Murata,Sakura Yoshida, Daisuke Kurosawa, Derek Sherinian: NAKAYOSHI METAL EP incoming

Sakura Yoshida, Mayto: HAGANE - Sword Of Judgement (Official Music Video)

Sakura Yoshida, Mayto: HAGANE 1st Full Album [Code;9021] TOUR 2022

Sakura Yoshida: Van Halen ~ Medley

Daisuke Kurosawa, Yohei Kimura, Daisuke Taba, Sakura Yoshida: GUITAR SHED - Guitarists shred collab Vol.1

Sakura Yoshida: Impellitteri / Rat Race

Daisuke Kurosawa, Sakura Yoshida: ZanTetsuKen + - BLACK ALBUM 4

Daisuke Kurosawa, Sakura Yoshida: BLACK ALBUM 4 - Daisuke Kurosawa 4th solo album

Sakura Yoshida, Mayto: HAGANE SoulBeats + Labradorite + WintrySky

Sakura Yoshida: Impellitteri / 17th Chicken Pickin

Sakura Yoshida: Gimme chocolate !

Sakura Yoshida: Impellitteri / Venom