Eric Maldonado: strandberg headless guitar NAMM 2012

Eric Maldonado plays .strandberg* headless guitar #14 at NAMM 2012

Comments