Kiko Loureiro: Rehearsals 2017 Dystopia World Tour - MegadethFor the ones curious to see the snap of our rehearsal for the tour 2017

Rehearsals 2017 Dystopia World Tour - Megadeth