Kiko Loureiro, Anthony Crawford, Virgil Donati: live show Baked Potato in Studio City 12-20-2013Kiko Loureiro live show at the Baked Potato in Studio City, CA.
Kiko Loureiro - guitar
Virgil Donati - drums
Anthony Crawford - bass.

Kiko Loureiro/Anthony Crawford/Virgil Donati live show 12-20-2013

Comments