Kiko Loureiro,Joe Bonamassa,Chris Duarte,Yuya Komoguchi: YOUNG GUITAR 2012 December DVD Trailer


YOUNG GUITAR 2012 December issue comes with the DVD featuring Kiko Loureiro, e-ZUKA (GRANRODEO), Joe Bonamassa, Mesa/Boogie Express PLUS feat. Yuya Komoguchi and Chris Duarte (Lecture vol.2)!


YOUNG GUITAR 2012 December DVD Trailer

Comments