Mariusz Goli: acoustic street demon playing his heart out in Katowice Stawowa
Video by Jukka Male,
www.jukkamale.com
Jeśli chcecie wspomóc mnie w rozwoju: konto paypal: mariusz.goli@gmail.com lu konto: Nr. IBAN: PL73 1140 2004 0000 3502 6541 4181
If you want to support me in the development: paypal: mariusz.goli@gmail.com or my account number:
Nr. IBAN: PL73 1140 2004 0000 3502 6541 4181


Mariusz Goli "Improwizacja" Katowice Stawowa


Mariusz Goli- Wrocław 02.2014

Comments