John Kiefer: Tallis' Canon - 1561 Thomas Tallisall praise to thee, my god, this night
ca. 1561 thomas tallis

tallis' canon

Comments