Kiko Loureiro: Ibanez Talman DV Mark Multi -amp D'Addario NYXL 10-46
Different guitar and different tone taking me to other places.


Gear:
Ibanez Talman DV Mark Multi -amp D'Addario NYXL 10-46

Comments