Kiko Loureiro: My Giant Guitar PickPlease subscribe to the channel
★ Youtube: http://bit.ly/KikoLoureiroYoutube
Follow me on Instagram
★ Instagram: http://bit.ly/KikoLoureiroInstagram

Curso de guitarra con subtítulo en Español:
www.kikoloureiro.com/hackses

My Giant Guitar Pick [legendado]

Comments