Sasaki,Onuma Ai,Shoko Nagasaki: Zonk-Monk - flow of time - liveplayed by Sasaki show yet (gt) Onuma thou Kei (key) Nagasaki Shoko (key) Iwanaga Chennai (ba) Star Hill Tetsuya ( dr)
music by Onuma thou Kei 2014.1.7 @ silver elephant\

flow of time

Comments