William Stravato, Gabriele Cianfrani: Eddie Lang Jazz Festival - 500 Miles HighEddie Lang Jazz Festival Open Tour, XXIV Edition
Monteroduni, Italy - august 2, 2014
William Stravato & Gabriele Cianfrani perform "500 Miles High" (Chick Corea)
William Stravato, guitar
Gabriele Cianfrani, guitar
Mauro Arduini, bass
Giovanni Petrellesi, drums

William Stravato & Gabriele Cianfrani Fusion Trio @ Eddie Lang Jazz Festival - 500 Miles High


Gabriele Cianfrani Fusion Trio - Eddie Lang jazz festival 2014


Jazz Fusion impro.

Comments