Allen Hinds, Isao Fujita, Daisuke Kunita: Modern World Symphony - Yabuki Zhuoamazon: http://www.amazon.co.jp/Modern-World-Symphony-%E7%9F%A2%E5%90%B9%E5%8D%93/dp/B000YIRUGK

[musicians] (in alphabetical order)

Allen Hinds (Guitar), Ikuo (Bass), ISAO (Guitar), Ishido TaniHitoshi ( Trombone), Ichihara Akira (Trumpet), Ito YuHajime (Cello), Yuichi Uesugi (Sax), Hiromitsu Obuchi (Voice, Palma & Cajon), Jiro Okada (Bass), Ogasawara Takumi (Drums), Yuko Kajitani (Viola), Katano Atsushi (Bass), Gong Kin (Perc), Kunita Daisuke (Guitar), Kumamaru Hisanori (Drums ), Gregg Lee (Bass), Yasushi Gotanda (Trumpet), Komoguchi parents (Guitar), Sasaki Hidenao (Guitar), Yoshiaki Sato ( Accordion), Suganuma Kozo (Drums),諏訪光wind (Gut Gt), Mitsuru Sudo (Bass), Sekitahiroshi (Bass), Soeda SeiAyumi (Sax), Ken Takahashi (Sax), Kazuhiro Takeda (Sax), Tanaka Eiji (Drums), Tamaki Masaaki (Per), NA OTO (Violin), Nagai Satoshimi (Bass), Nakano Yusuke (Trumpet), Hatae Ken (Drums), Hirakawa Zo-shi (Drums), Honma Masato (Sax), maiko (Vio lin), Eiji Maruki (Trumpet), Mizuki Mizutani (Violin), Miyazaki RyuMutsu (Sax ), Miyazato Yota (Sax), Murai KenJiro (Bass), Hiroki Murakami (Drums), Morioka Katsushi (Bass), Yamada Bill (Bass), Seiichi Yoshimi (Bass), Hideyuki YONEKAWA (Gui tar)

Instrumental Album "Modern World Symphony" by Taku Yabuki

Comments