Pavel Popov: Jackson DK2 hot rod flame - smoking metal soloing



Pavel Popov: Jackson DK2 hot rod flame - smoking metal soloing

Jackson DK2 hot rod flame (demo)